česky | english
 

Reports

2015

Přibylová P., Šebková, K., Borůvková, J., Kukučka, P., Bečanová, J., Kohoutek, J., Prokeš, R., Bednářová, Z., Holoubek, I., Klánová, J.: MONET Africa - Calibration studies in Kenya and Ghana, Interim Progress Report 1 for the period June 2014-May 2015 for the project “Support the implementation of the global monitoring plan for persistent organic pollutants (POPs) in Africa”, Research Centre for Toxic Compounds in the Environment (RECETOX), Masaryk University, Brno, Czech Republic, RECETOX report No. 558, October 2015

Čupr, P., Prokeš, R., Přibylová, P., Kukučka, P., Kuta, J., Nečasová, A., Kohoutek,  J., Klánová, J., Holoubek, I.: Dlouhodobý monitoring environmentálních polutantů ve volném ovzduší na území Jihomoravského kraje – 2015. Masarykova univerzita, RECETOX. RECETOX REPORT No. 559. Listopad 2015.

2014

Přibylová P., Borůvková P., Klánová J.: Program executive summary for the GMP2. Program: MONET EU. UN Region: WEOG 2012. Research Centre for Toxic Compounds in the Environment (RECETOX), Masaryk University, Brno, October 2014, 13 pages, RECETOX report no. 508.

Přibylová P., Čupr P., Šebková K., Kohoutek ml. J., Karásková P., Prokeš R., Kohoutek st. J., Mikeš O., Klánová J.: Závěrečná zpráva projektu „Zajištění monitoringu POPs v biologických matricích a doplnění nově schválených látek do monitoringu v síti MONET v souvislosti s plněním závazků ČR Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech v roce 2014“, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX), Masarykova univerzita, Brno, listopad 2014, 74 s., RECETOX report č. 517.

Šebková K., Borůvková J., Holoubek I., Přibylová P., Hůlek R., Gregor J., Kalina J., Bednářová Z., Klánová J. Second Regional Monitoring Report, Central and Eastern European Region, Global Monitoring Plan for Persistent Organic Pollutants under the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, Research Centre for Toxic Compounds in the Environment (RECETOX), Masaryk University, Brno, Czech Republic, October 2014, RECETOX Report no. 506.

Šebková, K., Borůvková, J., Hůlek, R., Gregor, J., Klánová, J., Výroční zpráva o plnění předmětu smlouvy č. MŽP/750/02/CHL/08 v roce 2014, část 3, Vývoj informačního systému GENASIS, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX), Masarykova univerzita, Brno, listopad 2014, 22 s., RECETOX report č. 520.

Šebková, K., Hůlek, R., Borůvková, J., Gregor, J., Kalina, J., Bednářová, Z., Melkes, O., Šalko, M., Novák, R., Jarkovský, J., Dušek, L., Klánová, J.: Final Report on the Project „Cooperation within the Programme Global Monitoring Plan (GMP) for Persistent Organic Pollutants: Development and finalization of an on-line GMP data storage, handling and presentation tool“, Research Centre for Toxic Compounds in the Environment, Masaryk University, Brno, Czech Republic, December 2014.

Šebková K., Gregor J., Borůvková J.: Enhancing the use of the GMP electronic tool and increasing global data management and use, interim progress report, Research Centre for Toxic Compounds in the Environment Masaryk University, Brno, Czech Republic, September 2014, RECETOX Report no. 505.

2013

Borůvková, J., Růžičková, P., Šebková, K., Klánová, J., Dušek, L., Hůlek, R., Gregor, J.,  Holoubek, I.:: Výroční zpráva o realizaci předmětu smlouvy č. MŽP/750/02/CHL/08 v roce 2013, Část 3 Vývoj informačního systému GENASIS, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) , Masarykova univerzita, Brno, RECETOX REPORT No. 482,  listopad 2013

Klánová J., Dušek L., Borůvková J., Hůlek R., Jarkovský J., Šebková K., Gregor J. – Final Report on Cooperation within the Programme Entitled “Global Monitoring Plan” (GMP) for Persistent Organic Pollutants: Development of a Fully Functional GMP Data Warehouse, Research Centre for Toxic Compounds in the Environment Masaryk University, Brno, Czech Republic December 2012 RECETOX

Přibylová, P., Borůvková, J., Kukučka, P., Bečanová, J., Kohoutek, J., Prokeš, R., Bednářová, Z., Holoubek, I., Klánová, J.: Application of Passive Sampler for Monitoring of POPs in Ambient Air, Monitoring Network in the African Continent, MONET_AFRICA Final Substantive Report for the period 2010 - 2012, RECETOX, Masaryk University, Brno, RECETOX REPORT No. 484, November 2013, 112 pages+CD.

Růžičková, P.: Workshop report, Meeting of the coordination group (GCG) and regional organization groups (ROGs) under the global monitoring plan (GMP) for persistent organic pollutants (POPs), Masaryk University, Brno, Czech Republic, 2013. RECETOX REPORT no. 463, September 2013, 6 s. + CD

Šebková K., Čupr P., Borůvková J., Mikeš O., Klánová J. - Podpora Biomonitoringu perzistentních organických polutantů (POPs) a sběr dat pro zprávu v letech 2013 – 2014 pro účely aktivní spolupráce na přípravě GMP2 (Global Monitoring Plan 2) v souvislosti s plněním závazků ČR Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech“, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX), Masarykova univerzita, Brno, listopad 2013, 26 s., RECETOX report č. 476.

2012

Jarkovský, J., Dušek, L., Kalina, J., Klánová, J., Borůvková, J., Šebková, K., Gregor, J., Hůlek, R.: Evaluation of Atmospheric Concentrations of Selected POPs from the first GMP Report – a Case Study, October 2012, Masaryk University, Brno, Czech Republic, 2012. RECETOX Report no. 457.

Klánová J., Dušek L., Hůlek R., Šebková K., Gregor J., Klimeš D., Jarkovský J., Hřebíček J., Holoubek I.: Proposal for data collection system for GMP II campaign, Brno, September 2012., RECETOX Report no. 447.

Klánová J., Dušek L., Borůvková J., Hůlek R., Šebková K., Gregor J., Jarkovský J., Kohút L., Hřebíček J., Holoubek I. The initial analysis of the Global Monitoring Plan (GMP) reports and a detailed proposal to develop an interactive on-line data storage, handling, and presentation module for the GMP in the framework of the GENASIS database and risk assessment tool. January 2012, Masaryk University, Brno, Czech Republic, 2012. RECETOX Report no. 446.

Bečanová, J., Petr Kukučka, Petra Přibylová, Roman Prokeš, Pavlína Karásková, Jana Klánová a Ivan Holoubek. Sledování výskytu nově zařazených látek prostřednictvím národní monitorovací sítě MONET a jejich výskyt ve vnitřním prostředí. RECETOX report no. 437.

Archive

Klánová, J., Čupr P., Borůvková, J., Kareš, R., Přibylová, P., Prokeš, R., Kohoutek, J. a Holoubek, I.: MONET REGION: Aplikace pasivního vzorkování v krajských studiích zaměřených na sledování kontaminace volného ovzduší perzistentními organickými polutanty. (MONET_REGION, 2005-10). RECETOX MU Brno. RECETOX report č. 405, září 2011.
PDF file, 11.5 MB

Klánová, J., Čupr P., Holoubek, I., Borůvková, J., Přibylová, P., Kareš, R., Kohoutek, J., Dvorská, A., Komprda, J.: Towards the Global Monitoring of POPs. Contribution of the MONET Networks. RECETOX MU Brno. RECETOX_TOCOEN REPORTS No. 357. 2009; ISBN 978-80-210-4853-9; MASARYK UNIVERSITY 2009.
PDF file, 4.3 MB

Holoubek, I., Klánová, J., Kočan, A., Čupr, P., Dudarev, A., Borůvková, J., Chromá, K.,: Global Monitoring Plan for Persistent Organic Pollutants Under the Stockholm Convention Article 16 on Effectiveness Evaluation. First Regional Monitoring Report Central and Eastern European and Central Asian Region. RECETOX MU Brno. RECETOX-TOCOEN REPORTS No. 339. September 2008, xv + 232 pp + 67 pp of Annexes.
PDF file, 14.4 MB

Klánová, J., Čupr P., Holoubek, I., Borůvková, J., Přibylová, P., Kareš, R., Kohoutek, J., Dvorská, A., Tomšej, T., Ocelka, T.: Application of Passive Sampler for Monitoring of POPs in Ambient Air. Part VI: Pilot study for development of the monitoring network in the African continent (MONET_AFRICA), 2008. RECETOX MU Brno. RECETOX_TOCOEN REPORTS No. 343. July 2008.

Klánová, J., Čupr P., Holoubek, I., Borůvková, J., Přibylová, P., Kareš, R., Kohoutek, J.: Application of Passive Sampler for Monitoring of POPs in Ambient Air. Part V: Pilot study for development of the monitoring network in the Central and Eastern Europe (MONET_CEEC), 2007. RECETOX MU Brno. RECETOX_TOCOEN REPORTS No. 341. July 2008.

Klánová, J., Čupr P., Borůvková, J., Kohoutek, J., Kareš, R., Přibylová, P., Prokeš, R. and Holoubek, I.: Application of Passive Sampler for Monitoring of POPs in Ambient Air. Part IV: Model monitoring network in the Czech Republic (MONET_CZ), 2007. RECETOX MU Brno. RECETOX_TOCOEN REPORTS No. 340. July 2008.

Klánová, J., Čupr P., Holoubek, I.: Application of passive sampler for determination of the POPs concentrations in ambient air. Part III: Pilot study in the Southern Pacific, Fiji, 2006. RECETOX_TOCOEN REPORTS No. 320. August 2007.

Klánová, J., Čupr P., Holoubek, I.: Application of Passive Sampler for Monitoring of POPs in Ambient Air. Part II: Pilot study for development of the monitoring network in the Central and Eastern Europe (MONET_CEEC), 2006. RECETOX MU Brno. RECETOX_TOCOEN REPORTS No. 319. August 2007.

Klánová, J., Čupr P., Kohoutek, J., Holoubek, I.: Application of Passive Sampler for Monitoring of POPs in Ambient Air. Part I: Model monitoring network in the Czech Republic (MONET_CZ), 2006. RECETOX MU Brno. RECETOX_TOCOEN REPORTS No. 318. August 2007.

 

Last update: 27/6/2016