česky | english
 

Úvod

GENASIS (Global ENvironmental ASsessment Information System), Globální informační systém pro hodnocení životního prostředí, poskytuje přehledné informace o kontaminaci životního prostředí chemickými látkami, zejména perzistentními organickými polutanty (POPs).

Informační systém GENASIS vznikl na Masarykově univerzitě ve spolupráci Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) a Institutu biostatistiky a analýz (IBA MU). Vývoj a správu systému GENASIS podpořili: OPVaVpI - projekt CETOCOEN, TAČR program BETA - projekt ASSESSPOP (č. projektu TB010MZP058) a Národní infrastruktura pro výzkum toxických látek (LM2011028).


 

Portál GENASIS je odborně garantován Ministerstvem životního prostředí ČR a Sekretariátem Stockholmské úmluvy.