česky | english
 

Struktura dat

Stručný přehled sledovaných matric

Analytic matrix            
Air (sample)   Indoor
Air (volume)   Plants
Atm. deposition   Sediment
Atm. deposition (mix)   Soil
Consumer products   Water
Human        

Stručný přehled sledovaných parametrů

Parameter group            
PAHs   CUP
Basic OCPs   PCNs
OCPs   Novel BFR
Indicator PCBs   VOC
dl-PCBs   Elements and metals
Other PCBs   Physicochemical parameters  
PCDDs/Fs   Microbiological parameters  
HBCDs   Toxicology
PBDEs   Silicate analysis  
PFC   Anions and cations  
PBB   Cation exchange capacity  

Analytická matrice (Analytic matrix)

Umožňuje uživateli vybrat data tak, aby koncentrace byly porovnatelné.

Air (sample)

Volné ovzduší odebírané pomocí pasivních vzorkovačů. Odběrové zařízení je na dané lokalitě umístěno zpravidla 28 nebo 84 dnů, naměřená koncentrace vždy odpovídá délce vzorkování. Naměřené koncentrace je nutné vždy doplnit o délku vzorkování.

Analytické submatrice:

 • Ambient air – passive (sample)

Zpět na úvod


Air (volume)

Volné ovzduší odebírané s využitím aktivních odběrových technik (HiVol, LowVol). Dále pasivní odběry, u kterých byla naměřená koncentrace na vzorek přepočítána na koncentraci na metr kubický.

Analytické submatrice:

 • Ambient air – passive (volume)
 • Ambient air – active
 • Ambient air – active -gas phase
 • Ambient air – active - particles PM10
 • Ambient air – active - particles TSP

Zpět na úvod


Atm. deposition

Odběr mokré atmosférické depozice.

Zpět na úvod


Atm. deposition (mix)

Odběr směsné atmosférické depozice.

Zpět na úvod


Consumer products

Analýza různých druhů výrobků denní spotřeby.

Zpět na úvod


Human

Od roku 1987 probíhá monitoring výskytu POPs v mateřském mléce. Do současnosti bylo realizováno pět kampaní ve všech regionech OSN, v rámci kterých byly vyhodnocovány chemické skupiny POPs (dioxiny, furany, dl-PCBs, HBCDs a PBBs). První až třetí kampaň byly realizovány pouze WHO, ostatní kampaně vznikly ve spolupráce WHO a UNEP. Jedná se o individuální, směsné (poolované) a plošně agregované (národní pool) vzorky, které reprezentují populaci daného státu, ve kterém odběr probíhal. Do současnosti jsou k dispozici data z více než 70 zemí světa.

Zpět na úvod


Indoor

Vzorky odebrané ve vnitřním prostředí.

Analytické submatrice:

 • Indoor air – active - gas phase
 • Indoor air – active - particles TSP
 • Dust

Zpět na úvod


Plants

Celé rostliny, případně jejich jednotlivé části odebírané ručně.

Analytické submatrice:

 • Grass - 1. felling
 • Grass - 2. felling
 • Grass - clover mix (1. felling)
 • Hop - cone
 • Italien ryegrass
 • Maize - fodder
 • Maize - grain
 • Maize silage
 • Moss - whole plant
 • Mustard - seed
 • Oat - grain
 • Pine - dwarf shoots - 2 years old
 • Pine - dwarf shoots - 3 years old
 • Pine - needle - 1 year old
 • Pine - needle - 2 years old
 • Pine - needle - 3 years old
 • Pine - needle - 4 years old
 • Pine - needle – litter
 • Potato - bulb
 • Soya beans - grain
 • Spring barley - GPS
 • Spruce - needle - 1 year old
 • Spruce - needle - 2 years old
 • Spruce - needle - 3 years old
 • Sunflower - seed
 • Triticale - grain
 • Winter barley - grain
 • Winter barley - straw
 • Winter rapeseed plant - seed
 • Winter wheat - grain
 • Winter wheat - straw

Zpět na úvod


Sediment

Dnové povrchové i stratifikované sedimenty, někdy dělené na tuhou frakci a pórovou vodu, a také čistírenské kaly.

Analytické submatrice:

 • Sediment - Bed surface
 • Sediment - Bed stratified
 • Sediment - Bed surface – pore water
 • Sediment - Bed surface – solid fraction
 • Sediment - Sediment trap
 • Sediment - Sludge

Zpět na úvod


Soil

Půda odebíraná z různých konkrétních horizontů, případně různých hloubek v závislosti na využití půdy.

Analytické submatrice:

 • Soil - Horizon A
 • Soil - Horizon B
 • Soil - Horizon C
 • Soil - Horizon E
 • Soil - Horizon G
 • Soil - Horizon M
 • Soil - Horizon O
 • Soil - Subsoil A
 • Soil - Subsoil B
 • Soil - Subsoil
 • Soil - Top 10 cm
 • Soil - Topsoil

Zpět na úvod


Water

Voda odebíraná pomocí aktivních vzorkovacích zařízení. V případě odběru pomocí pasivních vzorkovacích zařízení tehdy, pokud byla koncentrace na vzorek přepočítána na metr kubický.

Analytické submatrice:

 • Water – surface – active
 • Water – surface – passive
 • Water - cruises

Zpět na úvod


Parameter Group

Převážná většina dat vložených v databázi GENASIS souvisí s koncentrací persistentních organických látek (POPs) v různých matricích, nicméně v databázi je možné najít informace i o dalších skupinách látek (např. kovy) a parametrů (mikrobiologie, toxikologie, fyzikálně-chemické parametry apod.).

Organické látky

PAHs (Polyaromatické uhlovodíky)

Seznam měřených parametrů:

naphthalene, acenaphtylene, acenaphtene, fluorene, phenantrene, anthracene, fluoranthene, pyrene, benzo(a)anthracene, chrysene, benzo(b)fluoranthene, benzo(k)fluoranthene, benzo(a)pyrene, indeno(123cd)pyrene, dibenz(ah)anthracene, benzo(ghi)perylene, biphenyl, retene, benzo(b)fluorene, benzo-naphto-thiophene, benzo(ghi)fluoranthene, cyclopenta(cd)pyrene, triphenylene, benzo(j)fluoranthene, benzo(e)pyrene , perylene, dibenz(ac)anthracene, anthanthrene, coronene

Seznam počítaných parametrů:

 • sum of 16 PAHs (naphthalene, acenaphtylene, acenaphtene, fluorene, phenantrene, anthracene, fluoranthene, pyrene, benzo(a)anthracene, chrysene, benzo(b)fluoranthene, benzo(k)fluoranthene, benzo(a)pyrene, indeno(123cd)pyrene, dibenz(ah)anthracene, benzo(ghi)perylene)
 • sum of 28 PAHs (vše bez retenu)
 • sum of 29 PAHs (vše)

Zpět na úvod


Basic OCPs

Seznam měřených parametrů:

alpha-HCH, beta-HCH, gamma-HCH, delta-HCH, o,p'-DDE, p,p'-DDE, o,p'-DDD, p,p'-DDD, o,p'-DDT, p,p'-DDT, PeCB, HCB

Seznam počítaných parametrů:

 • sum of HCHs (alpha-HCH, beta-HCH, gamma-HCH, delta-HCH)
 • sum of 3 p,p'-DDXs (pp‘-DDT, pp‘-DDD, pp‘-DDE)
 • sum of 6 DDXs (pp‘-DDT, pp‘-DDD, pp‘-DDE, op‘-DDT, op‘-DDD, op‘-DDE)

Zpět na úvod


OCPs

Seznam měřených parametrů:

heptachlor, heptachlor epoxide cis- (= exo, B), heptachlor epoxide trans- (= endo, A), aldrin, dieldrin, endrin, endrin aldehyde, endrin ketone, isodrin, oxychlordane, cis-Nonachlor, trans-Nonachlor, trans-Chlordane (= gamma), cis-Chlordane (= alpha), endosulfan I (= alpha), endosulfan II (= beta), endosulfansulfate, chlordecone, methoxychlor, mirex, toxaphene Parlar 26, toxaphene Parlar 50, toxaphene Parlar 62

Seznam počítaných parametrů:

 • sum of 2 Heptachlor epoxides (heptachlor epoxide cis- (= exo, B), heptachlor epoxide trans- (= endo, A))

Indicator PCBs

Seznam měřených parametrů:

PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180

Seznam počítaných parametrů:

 • sum of 6 PCBs (PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153, PCB 180)
 • sum of 7 PCBs (PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180)

Zpět na úvod


dl-PCBs

Seznam měřených parametrů:

PCB 77, PCB 81, PCB 105, PCB 114, PCB 123, PCB 126, PCB 156, PCB 157, PCB 167, PCB 169, PCB 170, PCB 189

Seznam počítaných parametrů:

 • sum of dl-PCBs (vše včetně PCB 118)
 • TEQ WHO 1998 dl-PCB (lower, upper bound)
 • TEQ WHO 2005 dl-PCB (lower, upper bound)

Zpět na úvod


Other PCBs

Seznam měřených parametrů:

PCB 8, PCB 15, PCB 16+32, PCB 17, PCB 18, PCB 31, PCB 33, PCB 37, PCB 42, PCB 44, PCB 47, PCB 49, PCB 56+60, PCB 60, PCB 66, PCB 70, PCB 74, PCB 82, PCB 87, PCB 95, PCB 99, PCB 110, PCB 122, PCB 128, PCB 132, PCB 137, PCB 141, PCB 149, PCB 151, PCB 158, PCB 171, PCB 174, PCB 177, PCB 183, PCB 185, PCB 187, PCB 191, PCB 194, PCB 195, PCB 200, PCB 201, PCB 203, PCB 205, PCB 206, PCB 207, PCB 208, PCB 209

Zpět na úvod


PCDDs/Fs

Seznam měřených parametrů:

2378-TCDF, 12378-PeCDF, 23478-PeCDF, 123478-HxCDF, 123678-HxCDF, 234678-HxCDF, 123789-HxCDF, 1234678-HpCDF, 1234789-HpCDF, OCDF, 2378-TCDD, 12378-PeCDD, 123478-HxCDD, 123678-HxCDD, 123789-HxCDD, 1234678-HpCDD, OCDD, total tetrafurans, total pentafurans, total hexafurans, total heptafurans, total tetradioxins, total pentadioxins, total hexadioxins, total heptadioxins

Seznam počítaných parametrů:

 • sum of PCDFs (2378-TCDF, 12378-PeCDF, 23478-PeCDF, 123478-HxCDF, 123678-HxCDF, 234678-HxCDF, 123789-HxCDF, 1234678-HpCDF, 1234789-HpCDF, OCDF)
 • sum of PCDDs (2378-TCDD, 12378-PeCDD, 123478-HxCDD, 123678-HxCDD, 123789-HxCDD, 1234678-HpCDD, OCDD)
 • sum of PCDDs/Fs (2378-TCDF, 12378-PeCDF, 23478-PeCDF, 123478-HxCDF, 123678-HxCDF, 234678-HxCDF, 123789-HxCDF, 1234678-HpCDF, 1234789-HpCDF, OCDF, 2378-TCDD, 12378-PeCDD, 123478-HxCDD, 123678-HxCDD, 123789-HxCDD, 1234678-HpCDD, OCDD)
 • I-TEQ PCDD (lower, upper bound)
 • I-TEQ PCDF (lower, upper bound)
 • I-TEQ PCDD/F (lower, upper bound)
 • TEQ WHO 1998 PCDD (lower, upper bound)
 • TEQ WHO 1998 PCDF (lower, upper bound)
 • TEQ WHO 1998 PCDD/F (lower, upper bound)
 • TEQ WHO 2005 PCDD (lower, upper bound)
 • TEQ WHO 2005 PCDF (lower, upper bound)
 • TEQ WHO 2005 PCDD/F (lower, upper bound)

Zpět na úvod


HBCDs

Seznam měřených parametrů:

alpha-HBCD, beta-HBCD, gamma-HBCD, delta-HBCD

Seznam počítaných parametrů:

 • sum of HBCDs (alpha-HBCD, beta-HBCD, gamma-HBCD, delta-HBCD)

Zpět na úvod


PBDEs

Seznam měřených parametrů:

PBDE 17, PBDE 28, PBDE 47, PBDE 49, PBDE 66, PBDE 77, PBDE 85, PBDE 99, PBDE 100, PBDE 118, PBDE 126, PBDE 138, PBDE 139, PBDE 153, PBDE 154, PBDE 181, PBDE 183, PBDE 196, PBDE 197, PBDE 203, PBDE 207, PBDE 209

Seznam počítaných parametrů:

 • sum of PBDEs (vše – 22 parametrů)

Zpět na úvod


PFC

Seznam měřených parametrů:

PFBA, PFPA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, PFUnDA, PFDoDA, PFTrDA, PFTeDA, PFBS, PFHxS, PFHpS, PFOS, PFDS, MeFOSA, EtFOSA, FOSA, MeFOSE, EtFOSE, FHET, FOET, FDET

Zpět na úvod


PBB

Seznam měřených parametrů:

moBB 3, diBB 15, triBB 18, teBB 52, peBB 101, hxBB 153, hpBB 180, ocBB 194, noBB 206, deBB 209

Zpět na úvod


CUP

Seznam měřených parametrů:

acetochlor, alachlor, atrazine, azinphos methyl, carbaryl, carbendazim, clopyralid, diazinon, dichlofluanid, dimethachlor, dimethoate, disulfoton, diuron, fenitrothion, fenoxaprop ethyl, fenpropimorph, florasulam, fluroxypyr, fonofos, chlorothalonil, chlorpyrifos, chlorsulphuron, chlortoluron, isoproturon, malathion, metamitron, metazachlor, metholachlor, metribuzin, parathion metyl, pendimethalin, phosmet, pirimicarb, prochloraz, propiconazole, pyrazon, simazine, tebuconazole, temephos, terbufos, terbuthylazine, tribenuron-metyl, trifluralin

Zpět na úvod


PCNs

Seznam měřených parametrů:

PCN 2, PCN 6, PCN 13, PCN 27, PCN 28+36, PCN 46, PCN 48, PCN 50, PCN 52, PCN 53, PCN 66, PCN 69, PCN 72, PCN 73, PCN 75

Seznam počítaných parametrů:

 • sum of PCNs (vše – 15 parametrů)

Zpět na úvod


Novel BFR

Seznam měřených parametrů:

DBDPE, BTBPE, HBB, PBEB, pTBX, PBT, TBCO, TBECH, BEHTBP, EHTBB, HCDBCO, ATE, DPTE, BATE, s-DP, a-DP, DPMA

Zpět na úvod


VOC

Seznam měřených parametrů:

halogenated organic substances, xylenes, dichlorodifluoromethane, methyl chloride, dichlorotetrafluoroethane, vinyl chloride, methyl bromide, ethyl chloride, trichlorofluoromethane, 1,1-dichloroethene, 1,1,2-trichlorotrifluoro-ethane, allyl chloride, dichloromethane, 1,1-dichloroethane, 1,2-dichloroethene cis, chloroform, 1,1,1-trichloroethane, tetrachloromethane, benzene, 1,2-dichloroethane, trichlorethylene, 1,2-dichloropropane, 1,3-dichloropropene cis, toluene, 1,3-dichloropropene trans, 1,1,2-trichloroethane, Tetrachloroethylene, 1,2-dibromoethane, chlorobenzene, ethylbenzene, m,p-Xylene, styrene, o-Xylene, 1,1,2,2-tetrachloroethane, 4-ethyltoluene, 1,3,5-trimethylbenzene, 1,2,4-trimethylbenzene, 1,3-dichlorobenzene, 1,4-dichlorobenzene, benzyl chloride, 1,2-dichlorobenzene, 1,2,4-trichlorobenzene, hexachloro-1,3-butadiene, 2,2-dimethylbutane, 2,3-dimethylbutane, 2+3 methylpenthane, 2+3 methylheptane, 2+3 methylhexane, acetylene, cyclohexane, cyclopentane, ethane, ethene, i-Butane, i-Octane, i-Pentane, isoprene, methylcyclopentane, n-Butane, n-Heptane, n-Hexane, n-Octane, nonane + styrene, n-Pentane, propane, propene, total benzenes + 3C, total butenes, total pentenes

Zpět na úvod


Ostatní skupiny parametrů

Elements and metals

Seznam měřených parametrů:

Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Ni, P, Pb, S, Sb, Se, Sn, Sr, Tl, U, V, Zn

Zpět na úvod


Physicochemical parameters

Seznam měřených parametrů:

total nitrogen, total content of dissolved organic compounds, total dissolved solids, total carbonates, total organic carbon, total inorganic carbon, dissolved organic carbon, dissolved inorganic carbon, fulvic acids, humic acids, density, clay (< 1 µm), clay (< 10 µm), clay (< 2 µm), clay (< 6 µm), clay (1 - 10 µm), sand (100 - 2000 µm), sand (250 - 2000 µm), sand (50 - 250 µm), sand (50 - 100 µm), silt (10 - 50 µm), maximum capillar water capacity, minimum air capacity, momentary airiness, absorbency, volume mass reduced, volume humidity, porosity, Q4/6, pH (CaCl2), pH (H2O), pH (KCl), sample weight, lipid content, dry mass

Zpět na úvod


Microbiological parameters

Seznam měřených parametrů:

ammonification, basal soil respiration, long-term nitrification, microbial biomass, extracellular extractable carbon, potential ammonification, potential nitrification, substrate-induced respiration

Zpět na úvod


Toxicology

Seznam měřených parametrů:

AA-IC50, AE-IC50, BIOTEQ (TCDD equivalent), estrogenic equivalent, microtox EC50

Zpět na úvod


Silicate analysis

Seznam měřených parametrů:

Al2O3, CaO, CO2, combined water, Fe2O3, K2O, Li2O, MgO, MnO, Na2O, P2O5, SiO2, SO3, TiO2, loss on ignition

Zpět na úvod


Anions and cations

Seznam měřených parametrů:

Al (ion), Ba (ion), Ca (ion), Fe (ion), K (ion), Mg (ion), Mn (ion), Na (ion), chlorides, hydrogen carbonates, sulphates

Zpět na úvod


Cation exchange capacity

Seznam měřených parametrů:

Meh-Ca, Meh-H, Meh-K, Meh-Mg, Meh-P, Al (ex), Ca (ex), Fe (ex), K (ex), Mg (ex), Mn (ex), Na (ex), exchange acidity, maximum sorption capacity, potential CEC

Zpět na úvod