česky | english
 

Globální data

V souvislosti s analýzou dat Globálního monitorovacího plánu (GMP) perzistentních organických polutantů ve třech environmentálních matricích – ovzduší, mateřském mléce a lidské krvi – byly připraveny webové stránky www.pops-gmp.org. Na nich jsou prezentovány výsledky analýzy prvního sběru dat GMP, který proběhl v roce 2008 a byl schválen na konferenci smluvních stran v Ženevě o rok později a interaktivní vizualizace těchto dat.

Po schválení této formy prezentace dat GMP odborníky – členy Globální koordinační skupiny (GCG) a regionálních organizačních skupin (ROG) pro Globální monitorovací plán Stockholmské úmluvy a sekretariátem Stockholmské úmluv – byla tato webová stránka zpřístupněna veřejnosti v únoru 2013.