česky | english
 

Národní inventura POPs

Česká republika se přistoupením ke Stockholmské úmluvě zavázala s vědomím preventivních přístupů, tak jak jsou stanoveny v principu 15 Deklarace z Ria o životním prostředí a rozvoji, v souladu s cílem této Úmluvy chránit lidské zdraví a životní prostředí před škodlivými vlivy persistentních organických polutantů. Svoje závazky zabezpečuje přijetím Národního implementačního plánu pro perzistentními organickými polutanty (NIP POP).

V rámci projektu byly shromážděny a vyhodnoceny všechny dostupné informace o výrobě, použití, skladových zásobách, dovozu a vývozu 12 chemických látek, na které se Úmluva vztahuje. Zároveň byla zmapována technická infrastruktura pro hodnocení POPs, jejich měření a výzkum, včetně programů monitoringu úniků těchto látek do prostředí, jejich dopadů na životní prostředí a zdraví člověka. Úvodní národní inventura POPs v České republice byla provedena v roce 2003, aktualizovaná byla v v letech 2005–2011.

 

Poslední aktualizace: 18. 2. 2013