česky | english
 

Aplikované výstupy

Specializované mapy s odborným obsahem

Čupr, P., Vrana, B., Sáňka, O., Prokeš, R., Borůvková, J., Bečanová, J., Smedes, F., Hilscherová, K., Novák, J., Bittner, M., Vojta, Š., Mikeš, O., Sharma, A., Bányiová, K., Šebková, K., Urík, J., Chropeňová, M., Karásková, P., Melymuk, L., Audy, O., Přibylová, P., Kohoutek, J., Feixová, B., Klánová, J., 2016. Specializované mapy s odborným obsahem (Nmap). Data o výskytu emergentních polutantů ve vybraných složkách prostředí. Masarykova univerzita, RECETOX. RECETOX REPORT No. 600. Listopad 2016. Otevřít publikaci (PDF soubor, 15,3 MB)

Hilscherová, K., Čupr, P., Novák, J., Bittner, M., Sáňka, O., Vrana, B., Sharma, A., Bányiová, K., Prokeš, R., Borůvková, J., Bečanová, J., Smedes, F., Vojta, Š., Mikeš, O., Šebková, K., Urík, J., Feixová, B., Klánová, J., 2016. Specializované mapy s odborným obsahem (Nmap). Data o potenciálních biologických efektech emergentních látek v environmentálních směsích. Masarykova univerzita, RECETOX. RECETOX REPORT No. 601. Listopad 2016. Otevřít publikaci (PDF soubor, 6,9 MB)

Kalina, J., Borůvková, J., Šebková, K., Hůlek, R., Šalko, M., Novák, R., Bednářová, Z., Klánová, J.: Interaktivní mapy pro vizualizaci trendů znečištění životního prostředí chemickými látkami. Specializované mapy s odborným obsahem (Nmap). Masarykova univerzita, RECETOX. RECETOX REPORT No. 557. Říjen 2015.

Čupr, P., Prokeš, R., Přibylová, P., Bednářová, Z., Borůvková, J., Chropeňová, M., Sáňka, O., Šebková, K., Václavíková, J., Vaňková, L., Kalina, J., Audy, O., Kalábová, T., Holoubek, I., Klánová, J.:. Časové a prostorové hodnocení koncentrací perzistentních organických polutantů ve volném ovzduší ČR. Specializované mapy s odborným obsahem (Nmap). Masarykova univerzita, RECETOX. RECETOX report No. 546. Říjen 2015.

Klánová, J., Čupr, P., Holoubek, I., Kohoutek, J., Borůvková, J., Přibylová, P., Kareš, R., Prokeš, R. Perzistentní organické polutanty ve volném ovzduší měřené metodou pasivního vzorkování - dichlordifenyltrichloretan a jeho metabolity (DDTs). 2011. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Číslo: 750/CHL-SP/1b1/30/07-4. Vydavatel: Odbor environmentálních rizik a ekologických škod, Ministerstvo životního prostředí, Česká republika. Místo vydání mapy: Atlas krajiny České republiky, str. 293, ISBN 987-80-85116-59-5, vydalo MŽP v roce 2011

Klánová, J., Čupr, P., Holoubek, I., Kohoutek, J., Borůvková, J., Přibylová, P., Kareš, R., Prokeš, R. Perzistentní organické polutanty ve volném ovzduší měřené metodou pasivního vzorkování - hexachlorbenzen HCB. 2011.  Specializovaná mapa s odborným obsahem. Číslo: 750/CHL-SP/1b1/30/07-3. Vydavatel: Odbor environmentálních rizik a ekologických škod, Ministerstvo životního prostředí, Česká republika. Místo vydání mapy: Atlas krajiny České republiky, str. 293, ISBN 987-80-85116-59-5, vydalo MŽP v roce 2011.

Klánová, J., Čupr, P., Holoubek, I., Kohoutek, J., Borůvková, J., Přibylová, P., Kareš, R., Prokeš, R. Perzistentní organické polutanty ve volném ovzduší měřené metodou pasivního vzorkování - izomery hexachlorcyklohexanu HCHs. 2011. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Číslo: 750/CHL-SP/1b1/30/07-2. Vydavatel: Odbor environmentálních rizik a ekologických škod, Ministerstvo životního prostředí, Česká republika. Místo vydání mapy: Atlas krajiny České republiky, str. 293, ISBN 987-80-85116-59-5, vydalo MŽP v roce 2011.

Klánová, J., Čupr, P., Holoubek, I., Kohoutek, J., Borůvková, J., Přibylová, P., Kareš, R., Prokeš, R. Perzistentní organické polutanty ve volném ovzduší měřené metodou pasivního vzorkování - polychlorované bifenyly PCBs. 2011. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Číslo: 750/CHL-SP/1b1/30/07-1. Vydavatel: Odbor environmentálních rizik a ekologických škod, Ministerstvo životního prostředí, Česká republika. Místo vydání mapy: Atlas krajiny České republiky, str. 293, ISBN 987-80-85116-59-5, vydalo MŽP v roce 2011.

Komprdová, K., Komprda, J.,Sáňka, M (2013):Prostorová distribuce zásob HCB v půdě v ČR

Komprdová, K., Komprda, J., Sáňka, M (2013) Prostorová distribuce zásob DDT a jeho metabolitů v půdě v ČR

Software

Kalina, J., Jarkovský, J., Dušek, L., Klánová, J., Borůvková, J., Šnábl, I., Šmíd, R. Time series assessment in the era of Stockholm Convention & GMP. 2014. http://www.genasis.cz/time-series/.

Kalina, J., Klánová, J., Dušek, L., Harner, T., Borůvková, J., Jarkovský, J. genasis: Global ENvironmental ASsessment Information System (GENASIS) computational tools. 2014. http://cran.r-project.org/web/packages/genasis/index.html

Hůlek, R., Jarkovský, J., Borůvková, J., Kalina, J., Gregor, J., Šebková, K., Schwarz, D., Klánová, J., Dušek, L. Global Monitoring Plan of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants: visualization and on-line analysis of data from the monitoring reports. 2013. http://www.pops-gmp.org/visualization

 

Poslední aktualizace: 30. 6. 2016