česky | english
 

Národní inventura POPs 2007

Česká republika se přistoupením ke Stockholmské úmluvě zavázala s vědomím preventivních přístupů, tak jak jsou stanoveny v principu 15 Deklarace z Ria o životním prostředí a rozvoji, v souladu s cílem této Úmluvy chránit lidské zdraví a životní prostředí před škodlivými vlivy persistentních organických polutantů. Svoje závazky zabezpečuje přijetím Národního implementačního plánu pro perzistentními organickými polutanty (NIP POP).

V rámci projektu byly shromážděny a vyhodnoceny všechny dostupné informace o výrobě, použití, skladových zásobách, dovozu a vývozu 12 chemických látek, na které se Úmluva vztahuje. Zároveň byla zmapována technická infrastruktura pro hodnocení POPs, jejich měření a výzkum, včetně programů monitoringu úniků těchto látek do prostředí, jejich dopadů na životní prostředí a zdraví člověka. Úvodní národní inventura POPs v České republice byla provedena v roce 2003, aktualizovaná byla v roce 2005, v roce 2006 a nyní v roce 2007.

Na realizaci inventury se podílela řada expertů, pracovníků zainteresovaných institucí a zahraničních expertů.

Spolupracovali:

Centrum dopravního výzkumu, Český hydrometeorologický ústav, RECETOX - Masarykova univerzita Brno, Státní veterinární správa ČR, Státní zdravotní ústav Praha, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Výzkumný ústav vodohospodářský, Ministerstvo životního prostředí.

Kontakt:

Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (holoubek@recetox.muni.cz)

 

Poslední aktualizace: 3. 1. 2012